Dowódcy 1bz Szwoleżerów Mazowieckich

Dowódca 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich

od września 2016 - vacat

2014 - wrzesień 2016 

ppłk. Arkadiusz Kujawa

Podpułkownik Arkadiusz Kujawa służbę wojskową rozpoczął w 1996 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko, dowódca plutonu w 22 Brygadzie Piechoty Górskiej, objął w 2000 roku. Rok później, w tej samej jednostce, został dowódcą kompanii. 2005 rok to awans na stanowisko szefa sztabu batalionu w 3 Brygadzie Obrony Terytorialnej. Trzy lata później rozpoczął pracę w Centralnej Grupie Wsparcia Współpracy Cywilno – Wojskowej, gdzie służył na stanowisku oficera sekcji. W 2010 roku przeniósł się do Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, zaś w 2012 roku objął stanowisko zastępcy szefa sztabu w 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 27 stycznia 2014 roku, również w 15 Brygadzie, został dowódcą 1 batalionu zmechanizowanego.
      W swojej karierze ppłk Arkadiusz Kujawa czterokrotnie brał udział w misjach poza granicami kraju. W 2002 roku pełnił służbę na Wzgórzach Golan w Syrii zaś pięć lat później w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Libanie. Dwukrotnie również służył w Afganistanie w tym, na przełomie 2011 i 2012 roku, w X Zmianie razem z „Zawiszakami” z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

 


Zastępca dowódcy – szef sztabu 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich
 

wrzesień 2016 - ... 

cz.p.o. kpt. Robert Chupka

Kapitan Robert Chupka służbę wojskową rozpoczął w 1998 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe, jako dowódca plutonu, objął w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2005 – 2008 pełnił obowiązki oficera sekcji rozpoznania. Na przełomie 2006 i 2007 roku w ramach PKW Irak uczestniczył w misji poza granicami kraju, gdzie pełnił obowiązki starszego oficera w zespole szkoleniowym. W styczniu 2009 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii w 2 batalionie zmechanizowanym i pozostał na nim do kwietnia 2014 roku. Na przełomie 2011/2012 ponownie objął stanowisko starszego oficera w zespole szkoleniowym, tym razem w ramach X zmiany PKW Afganistan. Wiosną 2014 roku został wyznaczony na stanowisko oficera w sekcji operacyjnej brygady. Od października 2016 roku pełni czasowo obowiązki dowódcy 1 batalionu zmechanizowanego.

2014 - wrzesień 2016

mjr Robert Jabłoński

Major Robert Jabłoński służbę wojskową rozpoczął w 1992 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe, dowódca plutonu, objął w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. W latach 2001 – 2010 pełnił obowiązki dowódcy kompanii czołgów oraz szefa sztabu batalionu. W 2010 roku objął obowiązki szefa sztabu batalionu w 22 batalionie piechoty górskiej w Kłodzku. Rok później, również w Kłodzku został szefem sekcji operacyjnej. W 2012 roku objął obowiązki szefa sekcji operacyjnej w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Dwa lata później został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy – szefa sztabu 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich. 
      W latach 2006 – 2007 mjr Robert Jabłoński pełnił służbę w XXVI Zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF w Syrii. 

 

O Batalionie

1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich jest zasadniczym pododdziałem bojowym 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej podporządkowanym bezpośrednio Dowódcy Brygady. Przeznaczony jest do prowadzenia działań bojowych w pierwszym rzucie brygady. Batalion utrzymuje gotowość do podjęcia działań bojowych oraz jest w gotowości do wydzielenia sił i środków do udziału w sytuacjach kryzysowych.

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE

    

 BWP 1

  

   

  

 

PPK SPIKE