1 Batalion Zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego

PRZEZNACZENIE BATALIONU

1 batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich jest zasadniczym pododdziałem bojowym 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej podporządkowanym bezpośrednio Dowódcy Brygady. Przeznaczony jest do prowadzenia działań bojowych w pierwszym rzucie brygady. Batalion utrzymuje gotowość do podjęcia działań bojowych oraz jest w gotowości do wydzielenia sił i środków do udziału w sytuacjach kryzysowych.

Dowódca 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich ppłk Leszek Flis

Podpułkownik Leszek Flis służbę wojskową rozpoczął w 1990 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe  dowódcy plutonu czołgów objął w 1994 roku w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Orzyszu. Rok później został wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii czołgów, w 1998 roku mianowany na stopień porucznika, na stopień kapitana w 2002 roku. W latach 2003 – 2008 służył w Litewsko – Polskim Batalionie Sił Pokojowych w Orzyszu kolejno na stanowiskach zastępcy dowódcy i dowódcy kompanii zmechanizowanej. W latach 2008 – 2010 związany z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, gdzie służył na stanowisku instruktor w Zespole Szkoleniowo – Sprawdzającym. Na przełomie lat 2008 - 2009 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na stanowisku dowódca kompanii zmotoryzowanej. W latach 2010 – 2012  studiował na kierunku Dowodzenie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W sierpniu 2012 roku awansowany do stopnia majora, wyznaczony na stanowisko Specjalisty w Centrum Planowania Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. W 2014 roku, po ukończeniu studiów podyplomowych w AON awansowany na stopień podpułkownika objął obowiązki Starszego Specjalisty w Pionie Planowania Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od stycznia 2017 roku związany z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, gdzie objął obowiązki dowódcy 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich w Orzyszu. Od 2017 roku członek honorowy Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego.

Zastępca dowódcy - szef sztabu 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich mjr Piotr Półbratek

Major Piotr Półbratek służbę wojskową rozpoczął w 1997 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu zmechanizowanego w międzynarodowym Litewsko Polskim Batalionie Sił Pokojowych objął w 2001 roku w 15GBZ.  W latach 2003 – 2004 pełnił służbę, jako dowódca plutonu w ramach XIX i XX zmiany UNDOF na wzgórzach Golan. W roku 2005 awansowany na stopień porucznika gdzie, jako oficer operacyjny wykonuje obowiązki w sekcji operacyjnej Litewsko Polskiego Batalionu Sił Pokojowych. W latach 2007 – 2008 pełnił służbę w ramach II, III zmiany w PKW Afganistan, jako oficer operacyjny zdobywając kolejne doświadczenie w bazach BAF Bagram, FOB Gardez, FB Zormat oraz PRT Ghazni. W 2008 roku awansowany na stopień kapitan pełnił obowiązki dowódcy 1 kompanii zmechanizowanej 1 batalionu zmechanizowanego do 2012 roku. Ze swoją kompanią latach 2011 – 2012 w ramach X zmiany pełnił służbę w Islamskiej Republice Afganistanu jako dowódca 1 kompanii zmotoryzowanej Zespołu Bojowego Alfa w FOB Ghazni. W 2012 roku założył nową polską bazę FB Waghez i został jej pierwszym dowódcą. Następnie od 2012 roku pełnił służbę, jako szef sekcji operacyjnej w 1 batalionie zmechanizowanym Szwoleżerów Mazowieckich. W 2015 roku pełnił służbę, jako dowódca grupy dowódcy w ramach XXXII zmiany PKW KFOR. Po ukończeniu studiów podyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie w 2017 roku wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy/szefa sztabu batalionu w 1 batalionie zmechanizowanym Szwoleżerów Mazowieckich i awansowany na stopień majora. Od 2017 roku członek honorowy Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk J. Kozietulskiego.